ึะ ฮฤ / English
Terms
CONTAINER'size
Addtime :2007/7/22   From:
 

20กฏ DRY CARGO CONTAINER

Outside Dimensions:

Length

19กฏ10-1/2" ( 6.058 m .)

Width

8กฏ0" ( 2.438 m .)

Height

8กฏ6" ( 2.591 m .)

Inside Dimensions:

Length

19กฏ4-3/16" ( 5.897 m .)

Width

7กฏ8-33/64" ( 2.350 m .)

Height

7กฏ10-11/64" ( 2.392 m .)

Door Opening:

Width

7กฏ8-11/64" ( 2.341 m .)

Height

7กฏ5-11/16" ( 2.278 m .)

Capacity:

Max.Gross Weight

52,910 lb . ( 24,000 kg .)

Tare Weight

4,960 lb . ( 2,250 kg .)

Max. Payload

47,950 lb . ( 21,750 kg .)

Max. Road Weight

37,500 lb . ( 17,010 kg .)

Cubic Capacity

1,170 cu. ft. (33.2 cu. m.)

 
40กฏ DRY CARGO CONTAINER

Outside Dimensions:

Length

40กฏ0" ( 12.192 m .)

Width

8กฏ0" ( 2.438 m .)

Height

8กฏ6" ( 2.591 m .)

Inside Dimensions:

Length

39กฏ5-23/32" ( 12.035 m .)

Width

7กฏ8-19/32" ( 2.352 m .)

Height

7กฏ10-11/64" ( 2.392 m .)

Door Opening:

Width

7กฏ8-11/64" ( 2.340 m .)

Height

7กฏ5-49/64" ( 2.280 m .)

Capacity:

Max.Gross Weight

79,366 lb . ( 36,000 kg .)

Tare Weight

9,260 lb . ( 4,200 kg .)

Max. Payload

70,106 lb . ( 31,800 kg .)

Max. Road Weight

42,000 lb . ( 19,051 kg .)

Cubic Capacity

2,390 cu. ft. (67.7 cu. m..)

 
40กฏ DRY HIGH CUBE CONTAINER

Outside Dimensions:

Length

40กฏ0" ( 12.192 m .)

Width

8กฏ0" ( 2.438 m .)

Height

9กฏ6" ( 2.896 m .)

Inside Dimensions:

Length

39กฏ5" ( 12.033 m .)

Width

7กฏ8" ( 2.345 m .)

Height

8กฏ9" ( 2.381 m .)

Door Opening:

Width

7กฏ8-23/64" ( 2.346 m .)

Height

8กฏ5-49/64" ( 2.281 m .)

Capacity:

Max.Gross Weight

79,366 lb . ( 36,000 kg .)

Tare Weight

10,185 lb . ( 4,620 kg .)

Max. Payload

69,181 lb . ( 31,380 kg .)

Cubic Capacity

2,687 cu.ft. (76.1 cu. m.)


40กฏ REFRIGERATED (REEFER) CONTAINER

Outside Dimensions:

Length

40กฏ0" ( 12.192 m .)

Width

8กฏ0" ( 2.438 m .)

Height

8กฏ6" ( 2.591 m .)

Inside Dimensions:

Length

37กฏ11" ( 11.557 m .)

Width

7กฏ6" ( 2.286 m .)

Height

7กฏ4" ( 2.240 m .)

Door Opening:

Width

7กฏ6" ( 2.286 m .)

Height

7กฏ4" ( 2.266 m .)

Capacity:

Max.Gross Weight

67,200 lb ( 30,480 kg .)

Tare Weight

9,590 lb ( 4,350 kg .)

Max. Payload

57,610 lb ( 26,130 kg .)

Cubic Capacity

2,112 cu.ft(59.2 cu. m.)

Temperature Range

-25 to + 25 C , +/- 2 C temperature variation

 
40กฏ REFRIGERATED (REEFER) HIGH CUBE CONTAINER

Outside Dimensions:

Length

40กฏ0" ( 12.192 m .)

Width

8กฏ0" ( 2.438 m .)

Height

9กฏ6" ( 2.896 m .)

Inside Dimensions:

Length

37กฏ11" ( 11.557 m .)

Width

7กฏ6" ( 2.286 m .)

Height

8กฏ1-3/5" ( 2.505 m .)

Door Opening:

Width

7กฏ6" ( 2.286 m .)

Height

8กฏ1-3/5" ( 2.478 m .)

Capacity:

Max.Gross Weight

67,200 lb ( 30,480 kg .)

Tare Weight

8,950 lb . ( 4,060 kg .)

Max. Payload

58,250 lb ( 26,420 kg .)

Cubic Capacity

2,334 cu.ft(66.1 cu. m.)

Temperature Range

-25 to + 25 C , +/- 2 C temperature variation

 
20กฏ FLAT RACK

Outside Dimensions:

Length

19กฏ10-1/2" ( 6.058 m .)

Width

8กฏ0" ( 2.438 m .)

Height

8กฏ6" ( 2.591 m .)

Capacity:

Max.Gross Weight

67,200 lb . ( 30,480 kg .)

Tare Weight

6,170 lb . ( 2,800 kg .)

Max. Payload

61,030 lb . ( 27,680 kg .)

 
40กฏ FLAT RACK

Outside Dimensions:

Length

38กฏ3-1/8" ( 11.662 m .)

Width

7กฏ3-9/16" ( 2.224 m .)

Height

6กฏ4-1/2" ( 1.943 m .)

Capacity:

Max.Gross Weight

78,400 lb . ( 35,562 kg .)

Tare Weight

11,012 lb . ( 4,995 kg .)

Max. Payload

67,388 lb . (30,567)

 
Shipowner connection | Join Us  |  China Map  | U.S.A. Map
Copyright© 2009 SHENZHEN LUBCEK INTERNATIONAL LOGISTICS LIMITED กคAll rights reserved